Budosport, de basisprincipes

budosportDe basistechnieken van een budosport bestaan uit blokken, slaan, stoten en trappen. Om echt goed  te worden in een budosport is alleen het veelvuldig trainen van deze technieken niet genoeg. Om een budosport echt effectief te maken en is het nodig om de technieken op basis van de correcte  fysische en fysieke processen plaats te laten vinden.

Het is voor de budoka daarom van belang om de principes van de basistechnieken te begrijpen en te gebruiken. De hier beschreven principes worden beschreven vanuit het Kihon van Karate maar zijn net zo goed van toepassingen op het Aikido, Judo, Jiu – Jitsu, Kendo etc.

vorm (katachi)

Een correcte vorm bestaat uit een goede balans, een grote mate van stabiliteit en de juiste volgorde van uitvoeren. Wanneer omstandigheden en technieken veranderen verschuift het zwaartecentrum van het lichaam. Deze verplaatst zich van links naar rechts, van voor naar achter en van boven naar beneden. Dit kan alleen effectief plaatsvinden als de zenuwen en spieren goed getraind zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de balans die verschoven wordt van het ene op het andere been.

 

ademhaling (kokyu)

De ademhaling moet gelijk gaan met het onderdeel van de techniek. Inademen tijdens blokken, uitademen tijdens stoten, slagen of sturen.

kiai (schreeuw, kreet)

De kiai is de schreeuw of kreet aan het eind van een techniek. Dit zorgt samen met het uitademen op het einde van de techniek voor het maximaliseren van de effectiviteit van de beweging. Hiernaast kan een kiai er voor zorgen dat de tegenstander hierdoor verrast wordt en even zijn concentratie kwijt is.

kime (focus)

Zonder zuurstof is er geen leven, zonder kime is er geen budo. Het is daarom van belang om elk onderdeel van budo met kime uit te voeren. Kime is het focussen van de mentale energie, de ademhaling en de hoeveelheid toegepaste fysieke kracht zodat de techniek als een perfect geheel wordt uitgevoerd.

heupen (koshi)

De heupen bevinden zich dicht bij het centrum van het lichaam. De beweging van de heupen speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van technieken binnen budosport. Naast een bron van kracht spelen de heupen een belangrijke rol bij stabiliteit, correcte uitvoering en het behouden van een goede balans. Vandaar dat een budoka vaak het advies krijgt om “te stoten vanuit de heup” en “te trappen vanuit de heup” of gewoonweg “te bewegen vanuit de heup”.

kracht en snelheid

Kracht neemt toe met snelheid. Fysieke kracht alleen zal een budoka niet verder helpen bij een budosport. De effectiviteit van een techniek hangt samen met een juist gebruik van kracht en snelheid. Ook hier geldt “het geheel is meer dan de som van de delen”.

concentreren en ontspannen van kracht

Het is belangrijk om kracht te kunnen concentreren (op het juiste punt en moment samen te laten komen) en ook om deze weer (op het juiste punt en moment samen) te laten ontspannen. Op deze manier worden technieken soepel uitgevoerd en kan (indien nodig) snel overgegaan worden tot andere technieken.

trainen en versterken van spieren

De bij een techniek betrokken spieren moeten soepel en goed ontwikkeld zijn. De betrokken spieren moeten op hun taak berekend zijn, dit betekend dus niet dat een budoka een bodybuilder moet zijn om een techniek goed uit te kunnen voeren.

ritme en timing

De timing van technieken is essentieel om deze goed uit te voeren. Het eigen maken van het ritme en timing van een budosport is dus een goede manier om hier beter in te worden.

Zie het engelstalige artikel over karate waar dit artikel over budosport op is gebaseerd hier 

http://www.shitokai.com/kihon.php